Blog

Arbeitszeitkonto - Konto czasu pracy

(0 komentarzy)

Konto czasu pracy (Arbeitszeitkonto) to narzędzie pozwalające na elastyczne zarządzanie czasem pracy. Gromadzona jest na nim część godzin nadliczbowych wypracowanych w danym miesiącu kalendarzowym, czyli przekraczających gwarantowany czas pracy.

Na koncie czasu pracy można łącznie zgromadzić:

  • max. do 130 godzin
  • minimalnie -21 godzin

Dodatki z tytułu wypracowanych nadgodzin wypłacane są wraz z wynagrodzeniem za miesiąc w którym zostały wypracowane.
W przypadku zgromadzenia na koncie czasu pracy 130 godzin, wszystkie godziny wykraczające ponad minimalny czas pracy w danym miesiącu kalendarzowym są wypłacane pracownikowi na bieżąco.

W momencie zakończenia stosunku pracy z pracodawcą dodatnie saldo konta czasu pracy jest oddawane pracownikowi w postaci czasu wolnego, gdy jest on w trakcie okresu wypowiedzenia lub wypłacane wraz z jego ostatnim wynagrodzeniem.

UWAGA: hrXP w praktyce na AZK odkładane jest ok. 10 godzin miesięcznie. Pamiętaj, że ilość godzin zgromadzonych na koncie czasu pracy jest widoczna na pasku płac.

Wróć