Blog

Co zrobić kiedy zgubisz dowód osobisty lub paszport w Niemczech?

(0 komentarzy)

Kiedy przebywasz poza granicami Polski i zgubisz dowód osobisty lub paszport, w pierwszej kolejności powinieneś udać się na najbliższy komisariat policji, by zgłosić ten fakt. Dodatkowo, o utracie tych dokumentów należy poinformować polski konsulat na terenie kraju, w którym aktualnie przebywasz. Dzięki temu dokument zostanie unieważniony i nikt nieuprawniony nie będzie mógł z niego skorzystać. 

Zgłoszenia utraty dowodu osobistego za granicą można dokonać w dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej w formie pisemnej - osobiście lub za pomocą poczty (adresy placówek konsularnych RP w Niemczech znajdziecie na stronie MSZ). Wzór formularza dostępny tutaj:

http://bit.ly/FormularzUtratyDowodu

Zaświadczenie o utracie dokumentu tożsamości wydawane jest na Wasze żądanie i jest ważne do momentu wydania nowego dokumentu. Należy jednak pamiętać, że zaświadczenie to nie zastępuje dowodu osobistego.

W przypadku utraty paszportu ścieżka postępowania jest bardzo podobna - należy niezwłocznie zgłosić się osobiście w dowolnej placówce konsularnej RP. W tym też miejscu można od razu wnioskować o nowy paszport (okres oczekiwania to około 5-8 tygodni, koszt 110€) oraz o paszport tymczasowy, umożliwiający legalny powrót do Polski.

Pamiętajcie, że Konsulat pomoże Wam wyłącznie w sprawach paszportowych oraz dotyczących dowodów osobistych. Jeśli zgubicie np. prawo jazdy, to należy udać się do właściwego organu w miejscu Waszego zamieszkania na terenie Polski.

Wróć