Blog

Długość czasu pracy

(0 komentarzy)

To jak długo pracownik może pracować w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin, reguluje w Niemczech ustawa o długości czasu pracy - Arbeitszeitgesetz.

Pełny etat w Niemczech wynosi 40 godzin tygodniowo. Maksymalny, tygodniowy czas pracy to 48 godzin. Regularny czas pracy pracownika zatrudnionego w Niemczech nie może przekraczać 8 godzin dziennie jendak może zostać wydłużony do 10 godzin dziennie tylko pod warunkiem, że w innych dniach czas ten zostanie skrócony. Za każdą przepracowaną nadgodzinę pracownik ma prawo do dodatku, który powinien wynosić 25%, 50% lub 75% stawki podstawowej.

Zgodnie z obowiązującym w Niemczech prawem przerwy nie są wliczane do czasu pracy. Gdy pracownik pracuje więcej niż 6 godzin dziennie, przysługuje mu 30 minut przerwy. W przypadku pracy przez dziewięć godzin czas przerwy wydłuża się do 45 minut. Po zakończeniu dziennego dnia pracy przysługuje Ci 11 godzin odpoczynku.

Wróć