Blog

Segregacja śmieci

(0 komentarzy)

W Niemczech istnieje obowiązek segregacji śmieci - przestrzegaj go, aby uniknąć dodatkowych opłat.

Segregacja odpadów to nie tylko ochrona środowiska naturalnego, ale także generowanie oszczędności. Śmieci produkowane każdego dnia to źródło surowców wtórnych, które można wykorzystać ponownie. Opakowania wykonane z metalu, szkła, tektury, tworzyw sztucznych można stosunkowo łatwo i tanio przetworzyć. Proces pozyskiwania danego surowca jest znacznie tańszy, co ma wpływ na koszty produkcji. Przykładowo wytapianie stali ze złomu oznacza oszczędność energii sięgającą nawet 95%.

Segregacja odpadów przekłada się na wymierne korzyści dla wszystkich. Wrzucając do niebieskiego kosza na śmieci papier lub tekturę, przyczyniamy się do ratowania lasów przed wycinką. Jedna tona zgromadzonej makulatury dostarcza tyle surowca, co 17 drzew. Z surowca pozyskiwanego w wyniku recyklingu makulatury produkowane są kartony, teczki, zeszyty szkolne itd. Zatem zbieranie makulatury generuje wyraźne oszczędności.

Od 2015 r. zgodnie z Ustawą o recyklingu (§ 11.14 KrWG) w Niemczech istnieje obowiązek segregacji śmieci: po odpadach biologicznych, papierze, metalu, tworzywie sztucznym i szkle.

W Niemczech jest kilka kategorii odpadów:

  • Altpapier - odpady papierowe, kartony, etc.
  • Bioabfall - odpady biodegradowalne (organiczne)
  • Altglas - szkło (należy sortować według kolorów: białe, brązowe, zielone) Altkleider - pojemnik na odzież używaną
  • Restmüll - pojemnik na odpady różne, nie odpowiadające żadnej z powyższej grup

Ważną kwestią jest tzw. Gelbe Sack (żółty worek), gdyż do niego zbieramy do niego metal oraz tworzywa sztuczne, w tym np. kartony po mleku. W worki te trzeba się zaopatrywać we własnym zakresie i można je otrzymać od najemcy lub dozorcy, bądź w biurze meldunkowym.

Wszelkie elektrośmieci, zużyte baterie, żarówki/świetlówki, odpady olejo- i ropopochodne, czy nawet starą odzież wyrzucamy do specjalnie oznaczonych pojemników.

 

Jakie grożą kary za brak sortowania odpadów?

Nieprawidłowa segregacja odpadów jest nie tylko szkodliwa dla środowiska. Jeżeli wyrzucamy śmieci do nieodpowiedniego pojemnika, czy nie segregujemy śmieci to odbiorca nieczystości może nie opróżnić pojemników. Jesteśmy zobowiązani wtedy do posortowania odpadów według obowiązujących zasad oraz zamówić ponownie odbiór odpadów. Będzie to wiązało się z naliczeniem dodatkowej opłaty, którą musimy uiścić.

W przypadku naruszenia obowiązku segregacji śmieci może zostać nałożona grzywna. Wysokość jej jest uzależniona od Landu w którym mieszkamy (od 10 do 50€ za pierwsze wykroczenie, a nawet do 5000€ za powtórne wykroczenie).

Pamiętaj, że karą za niewłaściwą segregację śmieci będziesz obciążony Ty przez najemcę mieszkania.

Więcej informacji o karach w konkretnym Landzie: https://www.bussgeldkatalog.org/umwelt-muell/

Wróć