Blog

Ubezpieczenie socjalne

(0 komentarzy)

Każda osoba mieszkająca w Republice Federalnej Niemiec podlega obowiązkowi ubezpieczenia. Jest ono również wymagane podczas krótkotrwałych pobytów w kraju. Niemcy mają bardzo rozbudowany system ubezpieczeń społecznych, więc jesteś dobrze zabezpieczony przed np. chorobą, wypadkiem w pracy czy bezrobociem.

Jako pracownik płacisz różne składki na ubezpieczenie, czyli:

  • Ubezpieczenie emerytalne Rentenversicherung (RV) - 18,70% całkowitego dochodu brutto
  • Ubezpieczenie zdrowotne Krankenversicherung (KV) - 14,60% całkowitego dochodu brutto
  • Ubezpieczenie pielęgnacyjne Pflegeversicherung (PV) - 2,55% całkowitego dochodu brutto
  • Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia Arbeitslosenversicherung (AV) - 3,00% całkowitego dochodu brutto

Składki na ubezpieczenie płacone są w części przez pracownika jak i pracodawcę, co dokładnie wylicza przez dział kadr. Udział pracodawcy w płaceniu składek to 19,4% (plus inne opłaty i podatki), natomiast część składek potrącanych z wynagrodzenia pracownika (podawanego w kwotach brutto) to 20,0-21,4% w zależności od wybranej kasy chorych. Nie musisz również martwić się o dokonywanie tych płatności, gdyż w obowiązku Twojego pracodawcy jest opłacanie w/w składek, a Ty po przepracowanym miesiącu otrzymujesz na konto przelew wynagrodzenia z potrąconymi składkami.

Wróć