Blog

Wymiar ulopu

(0 komentarzy)

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu w hrXP należy się urlop zgodnie z Niemieckim prawem. Za każdy przepracowany miesiąc kalendarzowy pracownik nabywa 2 dni urlopu. Wraz ze stażem zwiększa się liczba dni urlopowych pod warunkiem, że pracuje on nieprzerwanie.

  • w pierwszym roku – urlop wynosi 24 dni robocze,
  • w drugim roku – urlop wynosi 25 dni roboczych,
  • w trzecim roku – urlop wynosi 26 dni roboczych,
  • w czwartym roku urlop wynosi 28 dni roboczych,
  • od piątego roku urlop wynosi 30 dni roboczych

W przypadku gdy pracownik wnioskując o urlop, nie otrzymał go z przyczyn pracodawcy lub choroby pracownika, urlop zostaje przeniesiony na rok następny.
W przypadku gdy pracownik nie wykorzysta urlopu (z poprzedniego roku) do 31. marca roku następnego, pozostałe dni przepadają.

Należy pamiętać, że urlop trzeba planować z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby kierownicy mogli zaplanować pracę całego zespołu.
Pracownik może udać się na urlop tylko za zgodą pracodawcy, w innym wypadku zostanie to uznane za naruszenie i jest podstawą do upomnienia pisemnego pracownika.

Wróć