fbpx

Dlaczego w ofertach pracy w Niemczech zawsze podajemy stawki brutto?

blog banknoty

W Niemczech pracodawcy podają stawkę godzinową brutto. Powodem tego jest fakt, że na stawkę netto, czyli to co pracownik otrzyma do ręki, składa się wiele czynników. Chodzi m.in. o klasę podatkową (jest ich 6 i różnią się one kwotą miesięcznego zwolnienia od podatku).

Wszyscy pracownicy hrXP zatrudnieni są na podstawie niemieckiej umowy o pracę. Oznacza to, że część z wynagrodzenia brutto przekazywana jest na rzecz kasy chorych i składki socjalne. Stanowią one od 20 do 21,4% wynagrodzenia brutto, a ich wysokość uzależniona jest od tego, do jakiej kasy chorych należy pracownik.

Wpływ na kwotę netto ma także zaliczka pobierana na podatek dochodowy, którego wysokość też może być różna – na jej wysokość ma wpływ sytuacja życiowa pracownika oraz wysokość jego zarobków. Można jednak przyjąć, że ten podatek zazwyczaj stanowi ok. 10% wynagrodzenia brutto.

Dodatkowo suma zarobków jest zależna także od tego czy dana osoba przy zameldowaniu zdecyduje się na płacenie podatku kościelnego. Przyjmuje się, że podstawowe wynagrodzenie netto (nie uwzględniające premii czy dodatków) wynosi ok. 70% wynagrodzenia brutto.