Co to jest konto czasu pracy (Arbeitszeitkonto)?

Jest to narzędzie często używane przez agencje pracy tymczasowej, ze względu na specyfikę pracy, które wymaga elastycznego zarządzania czasem pracy. Na koncie czasu pracy gromadzona jest część godzin wypracowanych w danym miesiącu kalendarzowym, które wychodzą ponad gwarantowany czas pracy.

W przypadku zgromadzenia na koncie czasu pracy 130 godzin, wszystkie godziny wykraczające ponad minimalny czas pracy w danym miesiącu kalendarzowym są wypłacane pracownikowi na bieżąco.

W momencie zakończenia stosunku pracy, dodatnie saldo konta czasu pracy oddawane jest pracownikowi w postaci czasu wolnego (podczas okresu wypowiedzenia) lub wypłacane wraz z jego ostatnim wynagrodzeniem.

UWAGA: hrXP ma prawo odłożyć wszystkie godziny wychodzące ponad gwarantowany czas pracy na AZK. W praktyce na AZK odkładane jest minimum 10 godzin miesięcznie.

Ilość godzin zgromadzonych na koncie czasu pracy jest widoczna m.in. na paskach wynagrodzenia.

Wróć