Co to jest konto czasu pracy (Arbeitszeitkonto)?

Jest to narzędzie często używane przez agencje pracy tymczasowej, które ze względu na specyfikę pracy, wymaga elastycznego zarządzania czasem pracy. Na tym koncie gromadzona jest część godzin wypracowanych w danym miesiącu kalendarzowym, które wychodzą ponad gwarantowany czas pracy.

W przypadku zgromadzenia w Arbeitszeitkonto 130 godzin, przy 30-godzinnym tygodniu pracy, wszystkie godziny wykraczające ponad minimalny czas pracy w danym miesiącu kalendarzowym są wypłacane pracownikowi na bieżąco. Natomiast wraz ze zmianą umowy i zapewnionych 35 godzinach pracy tygodniowo, możliwe jest zgromadzenie na nim nawet do 150 godzin.

W momencie zakończenia stosunku pracy, dodatnie saldo konta czasu pracy oddawane jest pracownikowi w postaci czasu wolnego (podczas okresu wypowiedzenia) lub wypłacane wraz z jego ostatnim wynagrodzeniem.

UWAGA: hrXP ma prawo odłożyć wszystkie godziny wychodzące ponad gwarantowany czas pracy na AZK. W praktyce odkładane jest minimum 10 godzin miesięcznie.

Liczba godzin zgromadzonych na koncie czasu pracy jest widoczna m.in. na paskach wynagrodzenia.

Wróć