Czy będę ubezpieczony w okresie zatrudnienia?

Przez cały okres trwania niemieckiej umowy o pracę, pracownik podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. HR Xperience współpracuje z DAK Gesundheit i członkowstwo w tej kasie chorych proponuje swoim pracownikom. Jeżeli pracownik wybierze inną kase, sam będzie musiał zająć się dopełnieniem formalności związanych z ubezpieczeniem.

Ubezpieczeniem mogą zostać również objęci członkowie rodziny pracownika (np. małżonek lub dzieci), nawet, jeżeli nie mieszkają na terenie Niemiec.

Wróć