Czy będę ubezpieczony w okresie zatrudnienia?

Przez cały okres trwania niemieckiej umowy o pracę, zatrudniona osoba podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. HR XPERIENCE GROUP współpracuje z DAK Gesundheit i członkostwo w tej kasie chorych proponuje swoim pracownikom. Jako hrXP akceptujemy też inne ubezpieczalnie i zgłaszamy pracownika do wybranej kasy chorych, a także opłacamy w niej składki. Jednakże nie wspieramy prywatnego kontaktu pracownika z kasą chorych w celu uzyskania dodatkowych dokumentów typu S1. 

Ubezpieczeniem mogą zostać objęci również członkowie rodziny pracownika (np. małżonek lub dzieci). Co ważne, nie muszą oni mieszkać na terenie Niemiec.

Wróć