Czy firma gwarantuje dojazd do pracy?

Nie zapewniamy dojazdu do pracy – każdy pracownik musi zorganizować sobie transport we własnym zakresie. Dotyczy to zarówno dojazdu na projekt, jak i codziennych dojazdów z zakwaterowania do magazynu i z powrotem.

Jeżeli pracownik nie posiada własnego środka transportu, powinien poinformować o tym już na etapie rekrutacji. Umożliwi to rozplanowanie zakwaterowań i zmian w taki sposób, aby mógł dojeżdżać do pracy z innymi osobami, przy okazji dzieląc z nimi koszty paliwa. 

Wróć