Czy istnieje możliwość otrzymania zaliczki?

Każdy z zatrudnionych pracowników ma prawo ubiegać się o zaliczkę. Warunkiem jej przyznania jest przepracowanie co najmniej 2 tygodni. Zaliczka może wynosić maksymalnie 200€ netto. Kwota ta jest następnie odciągana od najbliższego wynagrodzenia.

UWAGA: Zaliczki realizowane są w 2 terminach - zawsze 5. i 25. dnia każdego miesiąca. Należy jednak pamiętać, że można ubiegać się o nie do 4. i 24. dnia miesiąca.

Wróć