Czy istnieje możliwość otrzymania zaliczki?

Każdy z zatrudnionych pracowników, już po przepracowaniu kilku dni na projekcie, ma prawo ubiegać się o zaliczkę. Otrzymana kwota jest następnie odciągana od najbliższego wynagrodzenia.

UWAGA: Zaliczki realizowane są w 2 terminach - zawsze 10. i 30. dnia każdego miesiąca. Można ubiegać się o nie w tych samych terminach - do 10. i 30. dnia miesiąca. Osoba starająca się o zaliczkę powinna zgłosić się do przełożonego najpóźniej do godziny 10.

Wróć