Czy istnieje możliwość otrzymania zaliczki?

Każdy z zatrudnionych pracowników ma prawo ubiegać się o zaliczkę. Warunkiem przyznania zaliczki jest przepracowanie co najmniej 2 tygodni. Zaliczka może wynosić maksymalnie 200,- EUR netto. Kwota ta jest następnie odciągana od najbliższego wynagrodzenia.

UWAGA: Zaliczki realizowane są w 2 terminach - zawsze 5-go i 25-go każdego miesiąca.

Wróć