Czy mogę mieć polskie konto do przelewu wynagrodzenia?

Przelew wynagrodzenia dokonywany jest w walucie euro. Dopuszczalne jest posiadanie konta w banku polskim, ale musi być to konto walutowe.

Uczulamy, że oprócz numeru konta wymagany jest IBAN oraz BIC/ Swift.

UWAGA: W przypadku zmiany numeru konta, jesteście Państwo zobowiązani wypełnić nowy formularz. W tym wypadku zgłoście się do swojego przełożonego. Inna forma zmiany numeru konta jak sms, e-mail lub werbalnie nie będzie brana pod uwagę.

Niedostarczenie pracodawcy kompletnych informacji może skutkować wstrzymaniem przelewu wynagrodzenia, dopóki  pracownik nie dostarczy pracodawcy kompletnych danych.

Wróć