Czy mogę mieć polskie konto do przelewu wynagrodzenia?

Przelew wynagrodzenia dokonywany jest w walucie euro. Dopuszczalne jest posiadanie konta w banku polskim, ale musi być to konto walutowe.

Pamiętajcie, że oprócz numeru konta wymagany jest też IBAN oraz BIC/Swift.

UWAGA: W przypadku zmiany numeru konta, pracownik zobowiązany jest do wypełnienia nowego formularzu. W tym wypadku należy zgłosić się do swojego przełożonego. Inna forma zmiany numeru konta jak: sms, e-mail lub werbalnie nie będzie brana pod uwagę.

Niedostarczenie pracodawcy kompletnych informacji może skutkować wstrzymaniem przelewu wynagrodzenia, dopóki pracownik nie dostarczy pracodawcy kompletnych danych.

Wróć