Czy muszę mieć aktualne zaświadczenie o niekaralności?

Każdy, kto chce podjąć pracę w HR Xperience Group powinien posiadać aktualne zaświadczenie o niekaralności.

Aby je uzyskać, należy złożyć w dowolnym punkcie informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego wniosek o udzielenie informacji o osobie. Wniosek ten podlega opłacie w wysokości 30 zł. 

Zaświadczenie o niekaralności zazwyczaj wydawane jest od ręki, a maksymalny czas oczekiwania wynosi 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Lista punktów informacyjnych, wzór wniosku i inne szczegóły dostępne są tutaj:

https://obywatel.gov.pl/praca-i-biznes/uzyskaj-zaswiadczenie-z-krajowego-rejestru-karnego

HR Xperience honoruje zaświadczenia o niekaralności wydane maksymalnie 6 miesięcy przed rozpoczęciem zatrudnienia.

Wróć