Czy muszę mieć aktualne zaświadczenie o niekaralności?

Każdy, kto chce podjąć pracę w hrXP, powinien posiadać aktualne zaświadczenie o niekaralności.

 

Aby je uzyskać, należy złożyć wniosek o udzielenie informacji o osobie. Można to zrobić w dowolnym punkcie informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego. Wniosek ten podlega opłacie w wysokości 30 zł. 

 

Zaświadczenie o niekaralności zazwyczaj wydawane jest od ręki, choć w wyjątkowych okolicznościach trzeba będzie poczekać dłużej na jego odbiór. Wówczas maksymalny czas oczekiwania 7 dni od dnia złożenia wniosku. 

Zaświadczenie o niekaralności można uzyskać także online. Wtedy opłata wynosi 20 zł, a informacja z Krajowego Rejestru Karnego jest wysyłana w ciągu tygodnia od złożenia podania.

Lista punktów informacyjnych, wzór wniosku i inne szczegóły dostępne są tutaj:

https://obywatel.gov.pl/praca-i-biznes/uzyskaj-zaswiadczenie-z-krajowego-rejestru-karnego

 

HR XPERIENCE GROUP honoruje zaświadczenia o niekaralności wydane maksymalnie 6 miesięcy przed rozpoczęciem zatrudnienia.

Wróć