Czy otrzymam ubranie robocze?

Każdy z naszych pracowników otrzymuje zestaw koszulek firmowych oraz polar (jeżeli temperatura w zakładzie pracy jest niska). Za ubrania robocze pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 20 EUR. Kwota ta potrącana jest z pierwszego wynagrodzenia.

Wróć