Czy otrzymam ubranie robocze?

Jeszcze przed rozpoczęciem pracy każdy pracownik otrzyma firmowe koszulki i polar (za ubrania robocze pobieramy jednorazową opłatę w wysokości 30 € - potrącane z pierwszej wypłaty). Z uwagi na konieczność identyfikowania pracowników naszej firmy w magazynie, korzystanie z ubrań roboczych jest obowiązkowe.

Wróć