Czy otrzymam ubranie robocze?

Jeszcze przed rozpoczęciem pracy każdy pracownik otrzyma firmowe koszulki i polar, które są darmowe. Z uwagi na konieczność identyfikowania pracowników naszej firmy w magazynie, korzystanie z ubrań roboczych jest obowiązkowe.

Wróć