Ile godzin w miesiącu będę pracował?

Każdorazowo wymiar czasu pracy, szczegółowo określa umowa o pracę.

Większość naszych pracowników jest zatrudnianych na pełny etat. Gwarantowany miesięczny czas pracy obejmuje zarówno godziny produktywne (wypracowane przez pracownika), jak i nieproduktywne (czyli wszelkie urlopy płatne i bezpłatne, choroby, święta itd.). Odpowiada to średniej liczbie 35 godzin pracy tygodniowo.

UWAGA: Pomimo gwarantowanej liczby godzin określonych w umowie o pracę, osoba zatrudniona jest zobowiązana, aby dostosować czas pracy do zasad i zapotrzebowania panującego w zakładzie pracy. W praktyce przekłada się to na 7 do 10 godzin pracy dziennie.

Wróć