Ile godzin w miesiącu będę pracował?

Wymiar czasu pracy szczegółowo każdorazowo określa umowa o prace.

Większość naszych pracowników jest zatrudnianych na niepełny etat. Gwarantowany miesięczny czas pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze godzin wynosi 130 godzin i obejmuje on zarówno godziny produktywne (wypracowane przez pracownika), jak i nieproduktywne (czyli wszelkie urlopy płatne i bezpłatne, choroby, święta itd.). Odpowiada to średniej ilości 30 godzin pracy tygodniowo.

UWAGA: Pomimo gwarantowanej ilości godzin określonych w umowie o pracę, pracownicy są zobowiązani dostosować czas pracy do zasad i zapotrzebowania panującego w zakładzie pracy. W praktyce przekłada się to na 7 do 10 godzin pracy dziennie.

Wróć