Ile zarobię „na rękę“?

Wysokość wynagrodzenia netto uzależniona jest od wielu czynników, takich jak: liczba przepracowanych godzin w danym miesiącu czy przydzielenie do klasy podatkowej (w Niemczech jest ich aż 6 i różnią się od siebie wysokością potrąceń). 

Trzeba również pamiętać o tym, że część z wynagrodzenia brutto przekazywana jest na rzecz kasy chorych.

Dodatkowo suma zarobków jest zależna także od: liczby posiadanych dzieci oraz tego czy dana osoba przy zameldowaniu zdecyduje się na płacenie podatku kościelnego.

Przyjmuje się, że podstawowe wynagrodzenie netto (nie uwzględniające premii czy dodatków) wynosi ok. 70% wynagrodzenia brutto.

W celu oszacowania podstawowego wynagrodzenia polecamy skorzystanie z internetowego kalkulatora wynagrodzeń, który jest dostępny pod tym linkiem:

 

www.lohnexperte.de

Wróć