Jak mogę zmienić klasę podatkową?

W celu zmiany klasy podatkowej należy udać się do niemieckiego Urzędu Meldunkowego (Einwohnermeldeamt) wraz z dowodem osobistym i europejskim aktem małżeństwa (w przypadku braku posiadania europejskiego aktu małżeństwa, wymagane jest tłumaczenie przysięgłe).

Urząd Skarbowy (Finanzamt) nadaje wówczas automatycznie 4. klasę podatkową.

W przypadku potrzeby zmiany klasy podatkowej na 3., należy udać się osobiście do Urzędu Skarbowego (Finanzamt) wraz z ważnym dokumentem tożsamości oraz potwierdzeniem miejsca zameldowania.

Wróć