Jakie świadczenia będą mi przysługiwały w związku z zatrudnieniem?

Każdy rodzic pracujący w Niemczech może ubiegać się o zasiłek rodzinny na swoje dzieci (Kindergeld).

Zasiłek na dzieci przyznawany jest przez Niemiecki Urząd Rodzinny (Familienkasse) także na dzieci mieszkające w Polsce – do ukończenia przez nie 25. roku życia, jeśli nadal się uczą lub studiują. 

Natomiast po zakończeniu stosunku pracy, istnieje możliwość ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych. Aby go uzyskać, należy pracować na terenie Niemiec przez co najmniej rok oraz zarejestrować się w niemieckim urzędzie pracy przed wygaśnięciem umowy.

Wróć