Na podstawie jakiej umowy będę zatrudniony w hrXP i co się z tym wiąże?

Każdy pracownik wyjeżdżający do pracy z HR XPERIENCE GROUP na terenie Niemiec zatrudniany jest na podstawie niemieckiej umowy o pracę. 

Jest ona zawierana najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. Czas jej trwania wynosi zazwyczaj 9 miesięcy, z możliwością przedłużenia o kolejny taki okres.

Podczas pierwszych 6 miesięcy zatrudnienia umowa zawarta z pracownikiem może zostać wypowiedziana przez pracodawcę bez podania przyczyny.

Okresy wypowiedzenia umów:

  • w pierwszych 4 tygodniach zatrudnienia – 2-dniowy okres wypowiedzenia
  • od 5. tygodnia do końca 2. miesiąca – 1-tygodniowy okres wypowiedzenia
  • od 3. do 6. miesiąca – 2-tygodniowy okres wypowiedzenia
  • po upływie 6 miesięcy – 1 miesiąc licząc od 15. lub 30. dnia danego miesiąca.

W czasie trwania umowy pracownikom przysługuje prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego. Urlop naliczany jest proporcjonalnie. Za każdy w pełni przepracowany miesiąc, pracownik nabywa prawo do 2 dni urlopu.

Wróć