W której klasie podatkowej będę rozliczany?

Pracowników, którzy podejmują pierwszy raz pracę w Niemczech lub którzy pracowali już na terenie Niemiec, lecz nie byli zameldowani, pracodawca zgłasza do urzędu skarbowego o nadanie tzw. „ograniczonego obowiązku podatkowego” -> „beschränkte Steuerpflicht”, co w praktyce przekłada się na nadanie pracownikowi 1 klasy podatkowej. Tym samym, z każdej wypłaty odprowadzany jest pracownikowi mniejszy podatek na poczet urzędu skarbowego (otrzymujecie Państwo większe wynagrodzenie netto). Pozytywnie rozpatrzony wniosek o nadanie ograniczonego obowiązku podatkowego jest ważny do końca danego roku. Jeżeli w międzyczasie pracownik zamelduje się w miejscu zakwaterowania, zostaje nadany mu przez urząd skarbowy (Finanzamt) tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy „unbeschränkte Steuerpflicht” i odpowiednia do jego stanu rodzinnego klasa podatkowa.

 

Wyróżnianych jest 6 klas podatkowych.

Wszystkie osoby, które żyją samotnie, zatem ich stan cywilny to kawaler lub panna, automatycznie otrzymają 6 lub 1 klasę podatkową - tylko osoby w związku małżeńskim mogą wybierać pomiędzy pozostałymi klasami.

 

Klasa podatkowa nr 1

 • Kawaler / panna
 • Mąż / żona - tylko wówczas gdy żyją w długotrwałej separacji
 • Rozwiedziony / rozwiedziona
 • Miesięcznie zwolnienie od podatku 1.029 EUR

 

Klasa podatkowa nr 2

 • Samotnie wychowujący/a dziecko
 • Miesięcznie zwolnienie od podatku 1.225 EUR

 

Klasa podatkowa nr 3

 • Wdowiec / wdowa
 • Mąż / żona gdy współmałżonek wybrał 5 klasę podatkową lub nie pracuje
 • Miesięcznie wolne od podatku 1.952 EUR

 

Klasa podatkowa nr 4

 • Mąż / żona gdy współmałżonek wybrał również klasę podatkową nr 4
 • Miesięcznie zwolnienie od podatku 1.029 EUR

 

Klasa podatkowa nr 5

 • Gdy współmałżonek wybrał klasę podatkową nr 3
 • Miesięcznie zwolnienie od podatku 107 EUR

 

Klasa podatkowa nr 6

 • Osoby uzyskujące dochody z co najmniej 2 stosunków pracy lub te, które nie podały numeru identyfikacji podatkowej, pomimo zameldowania w Niemczech. 
 • Miesięcznie zwolnienie od podatku 0 EUR. Jest to najmniej korzystna klasa podatkowa. 

 

Pary żyjące w związku małżeńskim mogą wybierać między kombinacjami w klasach podatkowych. Kiedy jeden z małżonków zarabia znacząco więcej, opłaca się wybrać kombinacje 3 i 5. Zaleta: osoba lepiej zarabiająca ma wtedy w 3 klasie podatkowej mniejsze potrącenia podatku od wynagrodzenia. Wada: im większa różnica pomiędzy dwoma dochodami, tym większa niedopłata na koniec roku. Dlatego bardzo dużo osób decydujących się na 3 klasę podatkową odprowadza bardzo niskie podatki, a co za tym idzie, rzadko kiedy otrzymuje zwrot odprowadzanego podatku. Najczęściej jest to niestety niedopłata, którą musi uregulować w Urzędzie.

UWAGA! Wszystkie osoby, które posiadają 3, 4 lub 5 klasę podatkową MAJĄ OBOWIĄZEK rozliczenia się corocznie z podatku. Dlatego przy wyborze tych klas radzimy zachować ostrożność.

Kiedy małżonkowie zarabiają porównywalnie dużo, radzimy wybrać kombinację klas 4 i 4.

Wróć