Liczebniki

Liczenie w języku niemieckim

  Niemiecki Wymowa Audio
1 eins ajns
2 zwei cwaj
3 drei draj
4 vier fir
5 fünf fynf
6 sechs zeks
7 siben ziben
8 acht acht
9 neun nojn
10 zehn cejn
11 elf elf
12 zwölf cfelf
13 dreizehn draj-cejn
14 vierzehn fir-cejn
15 fünfzehn fynf-cejn
16 sechzehn zeh-cejn
17 siebzehn zib-cejn
18 achtzehn ach-cejn
19 neunzehn nojn-cejn
20 zwanzig cwancig
21 einundzwanzig ajn-und-cwancig
22 zweiundzwanzig cwaj-und-cwancig
23 dreiundzwanzig draj-und-cwancig
24 vierundzwanzig fir-und-cwanicig
25 fünfundzwanzig fynf-und-cwancig
26 sechsundzwanzig zeks-und-cwancig
27 siebenundzwanzig ziben-und-cwancig
28 achtundzwanzig acht-und-cwancig
29 neunundzwanzig nojn-und-cwancig
       
10 zahn cejn
20 zwanzig cwancig
30 dreißig draj-sig
40 vierzig fir-cig
50 fünfzig fynf-cig
60 sechzig zeh-cig
70 siebzig zib-cig
80 achtzig ach-cig
90 neunzig noj-cig
100 hundert hun-dert