Usługi personalne

Praca tymczasowa


Zwiększ elastyczność
w zarządzaniu personelem

HR XPERIENCE gwarantuje swoim klientom dużą elastyczność w zakresie organizacji struktury zatrudnienia w ramach pracy tymczasowej. Dzięki naszemu elastycznemu modelowi można stworzyć efektywną strukturę pracowniczą, zarówno pod względem kosztów, jak i wymaganej liczby pracowników. Przywiązujemy dużą wagę do procesu selekcji naszych kandydatów, co przekłada się na wzrost wydajności i produktywności dla naszych klientów. Dzięki HR XPERIENCE nie musisz się już martwić o ryzyko wypowiedzenia i naruszenia umowy przez pracownika. Dajemy Ci większą elastyczność w zarządzaniu personelem.

Większa elastyczność w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi dzięki pracy tymczasowej.

Niedobór personelu

Czy na lokalnym rynku pracy dostępni są potencjalni pracownicy w wymaganej liczbie?

Wahania koniunktury

Czy masz do czynienia z nagłymi zmianami cyklów produkcyjnych?

Sezonowość

Czy zmagasz się z sezonowymi wzrostami sprzedaży?

Outsourcing


Skoncentruj się na realizacji
kluczowych procesów biznesowych

W naszych wyspecjalizowanych działach łączymy kompetencje procesowe z profesjonalnym zarządzaniem personelem. Poprzez outsourcing, w tym przejęcie pełnej odpowiedzialności za wyniki w przekazanych nam obszarach, nasi klienci zyskują cenny czas i zasoby, aby móc w pełni skoncentrować się na swojej podstawowej działalności. Dla Ciebie oznacza to pełną przejrzystość i bezpieczeństwo.

Outsourcing oznacza, że my jako dostawca usług personalnych odciążamy naszych klientów w zakresie podstawowej aktywności biznesowej bazując na własnych zasobach kadrowych i fachowej wiedzy. Pracownicy zewnętrzni dają Ci możliwość kontynuowania Twojej podstawowej działalności bez ryzyka. Dodatkową zaletą są krótkie ścieżki decyzyjne, ponieważ usługa wykonywana jest na terenie firmy klienta. W przypadku ograniczonej powierzchni na terenie Twojego zakładu bądź ograniczonych mocy przerobowych, wspólnie znajdziemy alternatywne rozwiązanie.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w doborze personalnym i pracy tymczasowej, możemy szybko i precyzyjnie reagować na Twoje potrzeby. Zawsze dbamy o to, aby jakość obsługi zlecanych nam procesów niezmiennie odpowiadała Twoim wewnętrznym wymaganiom. Nasza kluczowa działalność jest w pełni skupiona wokół ludzi - niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie personelem czy optymalizację procesów, dzięki hrXP, wiodącemu w Europie dostawcy usług personalnych, zawsze będziesz o krok do przodu.

W każdej chwili możesz się z nami skontaktować, aby uzyskać dodatkowe informacje w zakresie outsourcingu.

Nasza kluczowa działalność jest w pełni skupiona wokół ludzi - niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie personelem czy optymalizację procesów, dzięki hrXP zawsze będziesz o krok do przodu.

Dobór personalny

Nasi specjaliści
przeprowadzą dla Ciebie
indywidualne procesy rekrutacyjne

Rekrutujemy specjalistów i menedżerów, a także wykwalifikowanych pracowników z sektora handlowego, finansowego, telekomunikacyjnego, IT czy produkcyjnego. Proces rekrutacyjny zaczynamy od Ciebie. Chcemy Cię poznać oraz dowiedzieć się więcej o kulturze Twojej organizacji. Jakość, profesjonalizm, efektywność, kompetencje doradcze i świadomość kosztów to nasze priorytety.

Przejmujemy wszystkie etapy procesu rekrutacji. Jedynym co musisz zrobić, to przedstawić nam swoje oczekiwania. Jako że jesteśmy w ścisłymi kontakcie z kandydatem od samego początku całego procesu, możemy zagwarantować, że znajdziemy odpowiednią osobę. Nie tylko otrzymujesz najlepszego z możliwych kandydatów, ale również oszczędzasz czas i wysiłek, nierzadko bezowocny w przypadku przeprowadzania rekrutacji we własnym zakresie. Naszym celem jest wspólne wyselekcjonowanie takich pracowników, którzy przyczynią się do sukcesu Twojej firmy. Zaufaj naszemu doświadczeniu i wieloletnim kompetencjom doradczym!

Zanim przedstawimy Ci potencjalnego kandydata, zostanie on poddany kompletnemu procesowi weryfikacji pod kątem kompetencji i motywacji.

Wstępna weryfikacja

Każda kandydatura jest szczegółowo sprawdzana pod kątem doświadczenia i historii zatrudnienia.

Sprawdzanie umiejętności

Jeśli szukasz określonych umiejętności u kandydata, zweryfikujemy je za pomocą sprawdzonych narzędzi.

Profil zawodowy

Pogłębiamy naszą wiedzę o kandydacie poprzez sprawdzanie referencji i listów polecających.