FAQ: Często zadawane pytania

Warto wiedzieć

Na podstawie jakiej umowy będę zatrudniony w hrXP i co się z tym wiąże?

Każdy pracownik wyjeżdżający do pracy w HR Xperience na terenie Niemiec zatrudniany jest na podstawie niemieckiej umowy o pracę. 

Umowa ta zawierana jest najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. Czas jej trwania wynosi zazwyczaj 9 miesięcy, z możliwością przedłużenia o kolejny taki okres.

Podczas pierwszych 6 miesięcy zatrudnienia umowa zawarta z pracownikiem może zostać wypowiedziana przez pracodawcę bez podania przyczyny.

Okresy wypowiedzenia umów:

 • w pierwszych 4 tygodniach zatrudnienia – 2-dniowy okres wypowiedzenia
 • od 5. tygodnia do końca 2. miesiąca – 1-tygodniowy okres wypowiedzenia
 • od 3. do 6. miesiąca – 2-tygodniowy okres wypowiedzenia
 • po upływie 6 miesięcy – 1 miesiąc licząc od 15. lub 30. dnia danego miesiąca.

 

W czasie trwania umowy pracownikom przysługuje prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego. Urlop naliczany jest proporcjonalnie. Za każdy pełny przepracowany miesiąc pracownik nabywa prawo do 2 dni urlopu.

Ostatnia modyfikacja 08.05.2019 przez Piotr Zabecki.

Ile zarobię „na rękę“?

Wysokość wynagrodzenia netto uzależniona jest od wielu czynników, takich jak: liczba przepracowanych godzin w danym miesiącu czy przydzielenie do klasy podatkowej (w Niemczech jest ich aż 6 i różnią się od siebie wysokością potrąceń). 

Trzeba również pamiętać o tym, że część z wynagrodzenia brutto przekazywana jest na rzecz kasy chorych.

Przyjmuje się, że podstawowe wynagrodzenie netto (nie uwzględniające premii czy dodatków) wynosi ok. 70% wynagrodzenia brutto.

W celu oszacowania podstawowego wynagrodzenia polecamy skorzystanie z internetowego kalkulatora wynagrodzeń, który jest dostępny pod poniższym linkiem:

www.lohnexperte.de

Ostatnia modyfikacja 05.07.2019 przez Piotr Zabecki.

Czy istnieje możliwość otrzymania zaliczki?

Każdy z zatrudnionych pracowników ma prawo ubiegać się o zaliczkę. Warunkiem przyznania zaliczki jest przepracowanie co najmniej 2 tygodni. Zaliczka może wynosić maksymalnie 200,- EUR netto. Kwota ta jest następnie odciągana od najbliższego wynagrodzenia.

UWAGA: Zaliczki realizowane są w 2 terminach - zawsze 5-go i 25-go każdego miesiąca.

Ostatnia modyfikacja 08.05.2019 przez Piotr Zabecki.

Czy mogę mieć polskie konto do przelewu wynagrodzenia?

Przelew wynagrodzenia dokonywany jest w walucie euro. Dopuszczalne jest posiadanie konta w banku polskim, ale musi być to konto walutowe.

Uczulamy, że oprócz numeru konta wymagany jest IBAN oraz BIC/ Swift.

UWAGA: W przypadku zmiany numeru konta, jesteście Państwo zobowiązani wypełnić nowy formularz. W tym wypadku zgłoście się do swojego przełożonego. Inna forma zmiany numeru konta jak sms, e-mail lub werbalnie nie będzie brana pod uwagę.

Niedostarczenie pracodawcy kompletnych informacji może skutkować wstrzymaniem przelewu wynagrodzenia, dopóki  pracownik nie dostarczy pracodawcy kompletnych danych.

Ostatnia modyfikacja 08.05.2019 przez Piotr Zabecki.

Ile godzin w miesiącu będę pracował?

Wymiar czasu pracy szczegółowo każdorazowo określa umowa o prace.

Większość naszych pracowników jest zatrudnianych na niepełny etat. Gwarantowany miesięczny czas pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze godzin wynosi 130 godzin i obejmuje on zarówno godziny produktywne (wypracowane przez pracownika), jak i nieproduktywne (czyli wszelkie urlopy płatne i bezpłatne, choroby, święta itd.). Odpowiada to średniej ilości 30 godzin pracy tygodniowo.

UWAGA: Pomimo gwarantowanej ilości godzin określonych w umowie o pracę, pracownicy są zobowiązani dostosować czas pracy do zasad i zapotrzebowania panującego w zakładzie pracy. W praktyce przekłada się to na 7 do 10 godzin pracy dziennie.

Ostatnia modyfikacja 08.05.2019 przez Piotr Zabecki.

Co to jest konto czasu pracy (Arbeitszeitkonto)?

Jest to narzędzie często używane przez agencje pracy tymczasowej, ze względu na specyfikę pracy, które wymaga elastycznego zarządzania czasem pracy. Na koncie czasu pracy gromadzona jest część godzin wypracowanych w danym miesiącu kalendarzowym, które wychodzą ponad gwarantowany czas pracy.

W przypadku zgromadzenia na koncie czasu pracy 130 godzin, wszystkie godziny wykraczające ponad minimalny czas pracy w danym miesiącu kalendarzowym są wypłacane pracownikowi na bieżąco.

W momencie zakończenia stosunku pracy, dodatnie saldo konta czasu pracy oddawane jest pracownikowi w postaci czasu wolnego (podczas okresu wypowiedzenia) lub wypłacane wraz z jego ostatnim wynagrodzeniem.

UWAGA: hrXP ma prawo odłożyć wszystkie godziny wychodzące ponad gwarantowany czas pracy na AZK. W praktyce na AZK odkładane jest minimum 10 godzin miesięcznie.

Ilość godzin zgromadzonych na koncie czasu pracy jest widoczna m.in. na paskach wynagrodzenia.

Ostatnia modyfikacja 29.03.2019 przez Piotr Zabecki.

W której klasie podatkowej będę rozliczany?

Pracowników, którzy podejmują pierwszy raz pracę w Niemczech lub którzy pracowali już na terenie Niemiec, lecz nie byli zameldowani, pracodawca zgłasza do urzędu skarbowego o nadanie tzw. „ograniczonego obowiązku podatkowego” -> „beschränkte Steuerpflicht”, co w praktyce przekłada się na nadanie pracownikowi 1 klasy podatkowej. Tym samym, z każdej wypłaty odprowadzany jest pracownikowi mniejszy podatek na poczet urzędu skarbowego (otrzymujecie Państwo większe wynagrodzenie netto). Pozytywnie rozpatrzony wniosek o nadanie ograniczonego obowiązku podatkowego jest ważny do końca danego roku. Jeżeli w międzyczasie pracownik zamelduje się w miejscu zakwaterowania, zostaje nadany mu przez urząd skarbowy (Finanzamt) tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy „unbeschränkte Steuerpflicht” i odpowiednia do jego stanu rodzinnego klasa podatkowa.

 

Wyróżnianych jest 6 klas podatkowych.

Wszystkie osoby, które żyją samotnie, zatem ich stan cywilny to kawaler lub panna, automatycznie otrzymają 6 lub 1 klasę podatkową - tylko osoby w związku małżeńskim mogą wybierać pomiędzy pozostałymi klasami.

 

Klasa podatkowa nr 1

 • Kawaler / panna
 • Mąż / żona - tylko wówczas gdy żyją w długotrwałej separacji
 • Rozwiedziony / rozwiedziona
 • Miesięcznie zwolnienie od podatku 1.029 EUR

 

Klasa podatkowa nr 2

 • Samotnie wychowujący/a dziecko
 • Miesięcznie zwolnienie od podatku 1.225 EUR

 

Klasa podatkowa nr 3

 • Wdowiec / wdowa
 • Mąż / żona gdy współmałżonek wybrał 5 klasę podatkową lub nie pracuje
 • Miesięcznie wolne od podatku 1.952 EUR

 

Klasa podatkowa nr 4

 • Mąż / żona gdy współmałżonek wybrał również klasę podatkową nr 4
 • Miesięcznie zwolnienie od podatku 1.029 EUR

 

Klasa podatkowa nr 5

 • Gdy współmałżonek wybrał klasę podatkową nr 3
 • Miesięcznie zwolnienie od podatku 107 EUR

 

Klasa podatkowa nr 6

 • Osoby uzyskujące dochody z co najmniej 2 stosunków pracy lub te, które nie podały numeru identyfikacji podatkowej, pomimo zameldowania w Niemczech. 
 • Miesięcznie zwolnienie od podatku 0 EUR. Jest to najmniej korzystna klasa podatkowa. 

 

Pary żyjące w związku małżeńskim mogą wybierać między kombinacjami w klasach podatkowych. Kiedy jeden z małżonków zarabia znacząco więcej, opłaca się wybrać kombinacje 3 i 5. Zaleta: osoba lepiej zarabiająca ma wtedy w 3 klasie podatkowej mniejsze potrącenia podatku od wynagrodzenia. Wada: im większa różnica pomiędzy dwoma dochodami, tym większa niedopłata na koniec roku. Dlatego bardzo dużo osób decydujących się na 3 klasę podatkową odprowadza bardzo niskie podatki, a co za tym idzie, rzadko kiedy otrzymuje zwrot odprowadzanego podatku. Najczęściej jest to niestety niedopłata, którą musi uregulować w Urzędzie.

UWAGA! Wszystkie osoby, które posiadają 3, 4 lub 5 klasę podatkową MAJĄ OBOWIĄZEK rozliczenia się corocznie z podatku. Dlatego przy wyborze tych klas radzimy zachować ostrożność.

Kiedy małżonkowie zarabiają porównywalnie dużo, radzimy wybrać kombinację klas 4 i 4.

Ostatnia modyfikacja 08.05.2019 przez Piotr Zabecki.

Jak mogę zmienić klasę podatkową?

W celu zmiany klasy podatkowej należy udać się do niemieckiego Urzędu Meldunkowego (Einwohnermeldeamt) wraz z dowodem osobistym i europejskim aktem małżeństwa (w przypadku braku posiadania europejskiego aktu małżeństwa, wymagane jest tłumaczenie przysięgłe).

Urząd Skarbowy (Finanzamt) nadaje wówczas automatycznie 4. klasę podatkową.

W przypadku potrzeby zmiany klasy podatkowej na 3, należy udać się osobiście do Urzędu Skarbowego (Finanzamt) wraz z ważnym dokumentem tożsamości oraz potwierdzeniem miejsca zameldowania.

Ostatnia modyfikacja 08.05.2019 przez Piotr Zabecki.

Czy firma zapewnia zakwaterowanie?

Na każdym z naszych projektów pracownicy mogą korzystać z zakwaterowań firmowych. Zakwaterowania firmowe są płatne, a ich cena waha się od 220 do 300 euro miesięcznie. Kwota ta co miesiąc potrącana jest z wynagrodzenia. 

Nasze kwatery zazwyczaj znajdują się w prywatnych mieszkania lub małych pensjonatach, a pracownicy lokowani są w pokojach 2- lub 3-osobowych. Łazienka i kuchnia są do użytku wspólnego.

Na każdym zakwaterowaniu znajduje się pełne wyposażenie, w tym pościel (bez poszewek), naczynia, sztućce, czajnik, pralka, lodówka, kuchenka, a często również piekarnik i mikrofala. Ponadto, gwarantujemy naszym pracownikom dostęp do internetu oraz łącza radiowo-telewizyjnego (w cenie).

Na zakwaterowaniach firmowych nie akceptujemy zwierząt. 

Ostatnia modyfikacja 20.03.2019 przez Piotr Zabecki.

Czy firma gwarantuje dojazd do pracy?

Nie zapewniamy dojazdu do pracy – każdy pracownik musi zorganizować sobie transport we własnym zakresie. Dotyczy to zarówno dojazdu na projekt, jak i codziennych dojazdów z zakwaterowania do magazynu i z powrotem.

Jeżeli pracownik nie posiada własnego środka transportu, powinien poinformować o tym już na etapie rekrutacji. Umożliwi to takie rozplanowanie zakwaterowań i zmian, aby mógł dojeżdżać do pracy z innymi osobami, współdzieląc z nimi koszty paliwa. 

Ostatnia modyfikacja 20.03.2019 przez Piotr Zabecki.

Czy otrzymam ubranie robocze?

Każdy z naszych pracowników otrzymuje zestaw koszulek firmowych oraz polar (jeżeli temperatura w zakładzie pracy jest niska). Za ubrania robocze pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 20 EUR. Kwota ta potrącana jest z pierwszego wynagrodzenia.

Ostatnia modyfikacja 20.03.2019 przez Piotr Zabecki.

Czy muszę mieć aktualne zaświadczenie o niekaralności?

Każdy, kto chce podjąć pracę w HR Xperience Group powinien posiadać aktualne zaświadczenie o niekaralności.

Aby je uzyskać, należy złożyć w dowolnym punkcie informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego wniosek o udzielenie informacji o osobie. Wniosek ten podlega opłacie w wysokości 30 zł. 

Zaświadczenie o niekaralności zazwyczaj wydawane jest od ręki, a maksymalny czas oczekiwania wynosi 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Lista punktów informacyjnych, wzór wniosku i inne szczegóły dostępne są tutaj:

https://obywatel.gov.pl/praca-i-biznes/uzyskaj-zaswiadczenie-z-krajowego-rejestru-karnego

HR Xperience honoruje zaświadczenia o niekaralności wydane maksymalnie 6 miesięcy przed rozpoczęciem zatrudnienia.

Ostatnia modyfikacja 08.05.2019 przez Piotr Zabecki.

Czy będę ubezpieczony w okresie zatrudnienia?

Przez cały okres trwania niemieckiej umowy o pracę, pracownik podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. HR Xperience współpracuje z DAK Gesundheit i członkowstwo w tej kasie chorych proponuje swoim pracownikom. Jeżeli pracownik wybierze inną kase, sam będzie musiał zająć się dopełnieniem formalności związanych z ubezpieczeniem.

Ubezpieczeniem mogą zostać również objęci członkowie rodziny pracownika (np. małżonek lub dzieci), nawet, jeżeli nie mieszkają na terenie Niemiec.

Ostatnia modyfikacja 08.05.2019 przez Piotr Zabecki.

Jakie świadczenia będą mi przysługiwały w związku z zatrudnieniem?

Każdy rodzic pracujący w Niemczech może ubiegać się o zasiłek rodzinny na swoje dzieci (Kindergeld).

Zasiłek na dzieci przyznawany jest przez Niemiecki Urząd Rodzinny (Familienkasse) także na dzieci mieszkające w Polsce – do ukończenia przez nie 25. roku życia, jeśli nadal się uczą lub studiują. 

Natomiast, po zakończeniu stosunku pracy, istnieje możliwość ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych. Aby go uzyskać, należy pracować na terenie Niemiec przez co najmniej rok oraz zarejestrować się w niemieckim urzędzie pracy najpóźniej 3 miesiące po wygaśnięciu umowy.

Ostatnia modyfikacja 08.05.2019 przez Piotr Zabecki.

Czy na wszystkich magazynach obowiązują normy wydajności pracy?

Nie na wszystkich magazynach, które obsługujemy, obowiązują normy. Należy jednak pamiętać, że wydajność pracowników jest stale kontrolowana i może mieć wpływ na wysokość miesięcznej premii.

Ostatnia modyfikacja 08.05.2019 przez Piotr Zabecki.

Jakie dokumenty muszę zabrać ze sobą do Niemiec?

Wyjeżdżając do pracy w Niemczech należy pamiętać o zabraniu ze sobą kilku dokumentów. Najważniejsze z nich to dowód osobisty oraz aktualne zaświadczenie o niekaralności. Osoby będące w związkach małżeńskich i posiadające dzieci powinny również zabrać ze sobą europejski akt małżeństwa oraz europejski akt urodzenia dzieci (dokumenty te są niezbędne do ustalenia klasy podatkowej oraz ubiegania się o zasiłek rodzinny).

Osoby pracujące już wcześniej w Niemczech powinny zabrać ze sobą wszystkie dokumenty z tym związane (numer Sozialversicherung, Steuer ID, Versichertennummer oraz potwierdzenie ostatniego zameldowania w Niemczech).

Ostatnia modyfikacja 08.05.2019 przez Piotr Zabecki.

Wyjedź do pracy w Niemczech!

zaufaj naszemu doświadczeniu

Aplikuj