FAQ: Często zadawane pytania

Warto wiedzieć

Na podstawie jakiej umowy będę zatrudniony w hrXP i co się z tym wiąże?

Każdy pracownik wyjeżdżający do pracy z HR XPERIENCE GROUP na terenie Niemiec zatrudniany jest na podstawie niemieckiej umowy o pracę. 

Jest ona zawierana najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. Czas jej trwania wynosi zazwyczaj 9 miesięcy, z możliwością przedłużenia o kolejny taki okres.

Podczas pierwszych 6 miesięcy zatrudnienia umowa zawarta z pracownikiem może zostać wypowiedziana przez pracodawcę bez podania przyczyny.

Okresy wypowiedzenia umów:

 • w pierwszych 4 tygodniach zatrudnienia – 2-dniowy okres wypowiedzenia
 • od 5. tygodnia do końca 2. miesiąca – 1-tygodniowy okres wypowiedzenia
 • od 3. do 6. miesiąca – 2-tygodniowy okres wypowiedzenia
 • po upływie 6 miesięcy – 1 miesiąc licząc od 15. lub 30. dnia danego miesiąca.

W czasie trwania umowy pracownikom przysługuje prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego. Urlop naliczany jest proporcjonalnie. Za każdy w pełni przepracowany miesiąc, pracownik nabywa prawo do 2 dni urlopu.

Ostatnia modyfikacja 05.03.2021 przez Piotr Zabecki.

Ile zarobię „na rękę“?

Wysokość wynagrodzenia netto uzależniona jest od wielu czynników, takich jak: liczba przepracowanych godzin w danym miesiącu czy przydzielenie do klasy podatkowej (w Niemczech jest ich aż 6 i różnią się od siebie wysokością potrąceń). 

Trzeba również pamiętać o tym, że część z wynagrodzenia brutto przekazywana jest na rzecz kasy chorych.

Dodatkowo suma zarobków jest zależna także od: liczby posiadanych dzieci oraz tego czy dana osoba przy zameldowaniu zdecyduje się na płacenie podatku kościelnego.

Przyjmuje się, że podstawowe wynagrodzenie netto (nie uwzględniające premii czy dodatków) wynosi ok. 70% wynagrodzenia brutto.

W celu oszacowania podstawowego wynagrodzenia polecamy skorzystanie z internetowego kalkulatora wynagrodzeń, który jest dostępny pod tym linkiem:

 

www.lohnexperte.de

Ostatnia modyfikacja 05.03.2021 przez Piotr Zabecki.

Czy istnieje możliwość otrzymania zaliczki?

Każdy z zatrudnionych pracowników, już po przepracowaniu kilku dni na projekcie, ma prawo ubiegać się o zaliczkę. Otrzymana kwota jest następnie odciągana od najbliższego wynagrodzenia.

UWAGA: Zaliczki realizowane są w 2 terminach - zawsze 10. i 30. dnia każdego miesiąca. Można ubiegać się o nie w tych samych terminach - do 10. i 30. dnia miesiąca. Osoba starająca się o zaliczkę powinna zgłosić się do przełożonego najpóźniej do godziny 10.

Ostatnia modyfikacja 06.06.2023 przez Piotr Zabecki.

Czy mogę mieć polskie konto do przelewu wynagrodzenia?

Przelew wynagrodzenia dokonywany jest w walucie euro. Dopuszczalne jest posiadanie konta w banku polskim, ale musi być to konto walutowe.

Pamiętajcie, że oprócz numeru konta wymagany jest też IBAN oraz BIC/Swift.

UWAGA: W przypadku zmiany numeru konta, pracownik zobowiązany jest do wypełnienia nowego formularzu. W tym wypadku należy zgłosić się do swojego przełożonego. Inna forma zmiany numeru konta jak: sms, e-mail lub werbalnie nie będzie brana pod uwagę.

Niedostarczenie pracodawcy kompletnych informacji może skutkować wstrzymaniem przelewu wynagrodzenia, dopóki pracownik nie dostarczy pracodawcy kompletnych danych.

Ostatnia modyfikacja 05.03.2021 przez Piotr Zabecki.

Ile godzin w miesiącu będę pracował?

Każdorazowo wymiar czasu pracy, szczegółowo określa umowa o pracę.

Większość naszych pracowników jest zatrudnianych na pełny etat. Gwarantowany miesięczny czas pracy obejmuje zarówno godziny produktywne (wypracowane przez pracownika), jak i nieproduktywne (czyli wszelkie urlopy płatne i bezpłatne, choroby, święta itd.). Odpowiada to średniej liczbie 35 godzin pracy tygodniowo.

UWAGA: Pomimo gwarantowanej liczby godzin określonych w umowie o pracę, osoba zatrudniona jest zobowiązana, aby dostosować czas pracy do zasad i zapotrzebowania panującego w zakładzie pracy. W praktyce przekłada się to na 7 do 10 godzin pracy dziennie.

Ostatnia modyfikacja 05.03.2021 przez Piotr Zabecki.

Co to jest konto czasu pracy (Arbeitszeitkonto)?

Jest to narzędzie często używane przez agencje pracy tymczasowej, które ze względu na specyfikę pracy, wymaga elastycznego zarządzania czasem pracy. Na tym koncie gromadzona jest część godzin wypracowanych w danym miesiącu kalendarzowym, które wychodzą ponad gwarantowany czas pracy.

W przypadku zgromadzenia w Arbeitszeitkonto 130 godzin, przy 30-godzinnym tygodniu pracy, wszystkie godziny wykraczające ponad minimalny czas pracy w danym miesiącu kalendarzowym są wypłacane pracownikowi na bieżąco. Natomiast wraz ze zmianą umowy i zapewnionych 35 godzinach pracy tygodniowo, możliwe jest zgromadzenie na nim nawet do 150 godzin.

W momencie zakończenia stosunku pracy, dodatnie saldo konta czasu pracy oddawane jest pracownikowi w postaci czasu wolnego (podczas okresu wypowiedzenia) lub wypłacane wraz z jego ostatnim wynagrodzeniem.

UWAGA: hrXP ma prawo odłożyć wszystkie godziny wychodzące ponad gwarantowany czas pracy na AZK. W praktyce odkładane jest minimum 10 godzin miesięcznie.

Liczba godzin zgromadzonych na koncie czasu pracy jest widoczna m.in. na paskach wynagrodzenia.

Ostatnia modyfikacja 05.03.2021 przez Piotr Zabecki.

W której klasie podatkowej będę rozliczany?

Pracownicy podejmujący po raz pierwszy pracę w Niemczech lub ci, którzy pracowali już na terenie Niemiec, lecz nie byli zameldowani, są zgłaszani przez pracodawcę do urzędu skarbowego o nadanie tzw. „ograniczonego obowiązku podatkowego” („beschränkte Steuerpflicht”), co w praktyce przekłada się na nadanie pracownikowi 1. klasy podatkowej. Tym samym, z każdej wypłaty odprowadzany jest pracownikowi mniejszy podatek na poczet urzędu skarbowego (otrzymujecie Państwo większe wynagrodzenie netto). Pozytywnie rozpatrzony wniosek o nadanie ograniczonego obowiązku podatkowego jest ważny do końca danego roku. Jeżeli w międzyczasie pracownik zamelduje się w miejscu zakwaterowania, zostaje nadany mu przez urząd skarbowy (Finanzamt) tzw. „nieograniczony obowiązek podatkowy” („unbeschrnkte Steuerpflicht”) i odpowiednia do jego stanu rodzinnego klasa podatkowa.

 

Wyróżnianych jest 6 klas podatkowych.

Wszystkie osoby, które żyją samotnie, a zatem ich stan cywilny to kawaler lub panna, automatycznie otrzymają 6. lub 1. klasę podatkową - tylko osoby w związku małżeńskim mogą wybierać pomiędzy pozostałymi klasami.

 

Klasa podatkowa nr 1

 • Kawaler / panna
 • Mąż / żona - tylko wówczas gdy żyją w długotrwałej separacji
 • Rozwiedziony / rozwiedziona
 • Miesięcznie zwolnienie od podatku 1.029 EUR

 

Klasa podatkowa nr 2

 • Samotnie wychowujący/a dziecko
 • Miesięcznie zwolnienie od podatku 1.225 EUR

 

Klasa podatkowa nr 3

 • Wdowiec / wdowa
 • Mąż / żona gdy współmałżonek wybrał 5 klasę podatkową lub nie pracuje
 • Miesięcznie wolne od podatku 1.952 EUR

 

Klasa podatkowa nr 4

 • Mąż / żona gdy współmałżonek wybrał również klasę podatkową nr 4
 • Miesięcznie zwolnienie od podatku 1.029 EUR

 

Klasa podatkowa nr 5

 • Gdy współmałżonek wybrał klasę podatkową nr 3
 • Miesięcznie zwolnienie od podatku 107 EUR

 

Klasa podatkowa nr 6

 • Osoby uzyskujące dochody z co najmniej 2 stosunków pracy lub te, które nie podały numeru identyfikacji podatkowej, pomimo zameldowania w Niemczech. 
 • Miesięcznie zwolnienie od podatku 0 EUR. Jest to najmniej korzystna klasa podatkowa. 

 

Pary żyjące w związku małżeńskim mogą wybierać między kombinacjami w klasach podatkowych. Kiedy jeden z małżonków zarabia znacząco więcej, opłaca się wybrać kombinacje 3. i 5. Zaleta: osoba lepiej zarabiająca ma wtedy w 3. klasie podatkowej mniejsze potrącenia podatku od wynagrodzenia. Wada: im większa różnica pomiędzy dwoma dochodami, tym większa niedopłata na koniec roku. Dlatego bardzo dużo osób decydujących się na 3. klasę podatkową odprowadza bardzo niskie świadczenia, a co za tym idzie, rzadko kiedy otrzymuje zwrot podatku. Najczęściej jest to niestety niedopłata, którą musi uregulować w Urzędzie.

UWAGA! Wszystkie osoby, które posiadają 3., 4. lub 5. klasę podatkową MAJĄ OBOWIĄZEK corocznego rozliczenia się z podatku. Dlatego przy wyborze tych klas radzimy zachować ostrożność.

Kiedy małżonkowie zarabiają porównywalnie dużo, radzimy wybrać kombinację klas 4. i 4.

Ostatnia modyfikacja 05.03.2021 przez Piotr Zabecki.

Jak mogę zmienić klasę podatkową?

W celu zmiany klasy podatkowej należy udać się do niemieckiego Urzędu Meldunkowego (Einwohnermeldeamt) wraz z dowodem osobistym i europejskim aktem małżeństwa (w przypadku braku posiadania europejskiego aktu małżeństwa, wymagane jest tłumaczenie przysięgłe).

Urząd Skarbowy (Finanzamt) nadaje wówczas automatycznie 4. klasę podatkową.

W przypadku potrzeby zmiany klasy podatkowej na 3., należy udać się osobiście do Urzędu Skarbowego (Finanzamt) wraz z ważnym dokumentem tożsamości oraz potwierdzeniem miejsca zameldowania.

Ostatnia modyfikacja 05.03.2021 przez Piotr Zabecki.

Czy firma zapewnia zakwaterowanie?

Na każdym z naszych projektów pracownicy mogą korzystać z zakwaterowań firmowych. Ich cena waha się od 220 do 300 euro miesięcznie. Ta kwota jest co miesiąc potrącana z wynagrodzenia. 

Nasze kwatery zazwyczaj znajdują się w prywatnych mieszkaniach lub małych pensjonatach, a pracownicy lokowani są w pokojach maksymalnie 2-osobowych. Łazienka i kuchnia są do użytku wspólnego.

Na każdym zakwaterowaniu znajduje się pełne wyposażenie, w tym pościel (bez poszewek), naczynia, sztućce, czajnik, pralka, lodówka, kuchenka, a często również piekarnik i mikrofala. Ponadto, gwarantujemy naszym pracownikom dostęp do internetu oraz łącza radiowo-telewizyjnego (w cenie).

Na zakwaterowaniach firmowych nie akceptujemy zwierząt.

Ostatnia modyfikacja 05.03.2021 przez Piotr Zabecki.

Czy firma gwarantuje dojazd do pracy?

Nie zapewniamy dojazdu do pracy – każdy pracownik musi zorganizować sobie transport we własnym zakresie. Dotyczy to zarówno dojazdu na projekt, jak i codziennych dojazdów z zakwaterowania do magazynu i z powrotem.

Jeżeli pracownik nie posiada własnego środka transportu, powinien poinformować o tym już na etapie rekrutacji. Umożliwi to rozplanowanie zakwaterowań i zmian w taki sposób, aby mógł dojeżdżać do pracy z innymi osobami, przy okazji dzieląc z nimi koszty paliwa. 

Ostatnia modyfikacja 05.03.2021 przez Piotr Zabecki.

Czy otrzymam ubranie robocze?

Jeszcze przed rozpoczęciem pracy każdy pracownik otrzyma firmowe koszulki i polar, które są darmowe. Z uwagi na konieczność identyfikowania pracowników naszej firmy w magazynie, korzystanie z ubrań roboczych jest obowiązkowe.

Ostatnia modyfikacja 04.04.2023 przez Piotr Zabecki.

Czy muszę mieć aktualne zaświadczenie o niekaralności?

Każdy, kto chce podjąć pracę w hrXP, powinien posiadać aktualne zaświadczenie o niekaralności.

 

Aby je uzyskać, należy złożyć wniosek o udzielenie informacji o osobie. Można to zrobić w dowolnym punkcie informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego. Wniosek ten podlega opłacie w wysokości 30 zł. 

 

Zaświadczenie o niekaralności zazwyczaj wydawane jest od ręki, choć w wyjątkowych okolicznościach trzeba będzie poczekać dłużej na jego odbiór. Wówczas maksymalny czas oczekiwania 7 dni od dnia złożenia wniosku. 

Zaświadczenie o niekaralności można uzyskać także online. Wtedy opłata wynosi 20 zł, a informacja z Krajowego Rejestru Karnego jest wysyłana w ciągu tygodnia od złożenia podania.

Lista punktów informacyjnych, wzór wniosku i inne szczegóły dostępne są tutaj:

https://obywatel.gov.pl/praca-i-biznes/uzyskaj-zaswiadczenie-z-krajowego-rejestru-karnego

 

HR XPERIENCE GROUP honoruje zaświadczenia o niekaralności wydane maksymalnie 6 miesięcy przed rozpoczęciem zatrudnienia.

Ostatnia modyfikacja 05.03.2021 przez Piotr Zabecki.

Czy będę ubezpieczony w okresie zatrudnienia?

Przez cały okres trwania niemieckiej umowy o pracę, zatrudniona osoba podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. HR XPERIENCE GROUP współpracuje z DAK Gesundheit i członkostwo w tej kasie chorych proponuje swoim pracownikom. Jako hrXP akceptujemy też inne ubezpieczalnie i zgłaszamy pracownika do wybranej kasy chorych, a także opłacamy w niej składki. Jednakże nie wspieramy prywatnego kontaktu pracownika z kasą chorych w celu uzyskania dodatkowych dokumentów typu S1. 

Ubezpieczeniem mogą zostać objęci również członkowie rodziny pracownika (np. małżonek lub dzieci). Co ważne, nie muszą oni mieszkać na terenie Niemiec.

Ostatnia modyfikacja 05.03.2021 przez Piotr Zabecki.

Jakie świadczenia będą mi przysługiwały w związku z zatrudnieniem?

Każdy rodzic pracujący w Niemczech może ubiegać się o zasiłek rodzinny na swoje dzieci (Kindergeld).

Zasiłek na dzieci przyznawany jest przez Niemiecki Urząd Rodzinny (Familienkasse) także na dzieci mieszkające w Polsce – do ukończenia przez nie 25. roku życia, jeśli nadal się uczą lub studiują. 

Natomiast po zakończeniu stosunku pracy, istnieje możliwość ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych. Aby go uzyskać, należy pracować na terenie Niemiec przez co najmniej rok oraz zarejestrować się w niemieckim urzędzie pracy przed wygaśnięciem umowy.

Ostatnia modyfikacja 05.03.2021 przez Piotr Zabecki.

Czy na wszystkich magazynach obowiązują normy wydajności pracy?

Normy nie obowiązują na wszystkich magazynach, które obsługujemy. Należy jednak pamiętać, że wydajność pracowników jest stale kontrolowana i może mieć wpływ na wysokość miesięcznej premii.

Ostatnia modyfikacja 05.03.2021 przez Piotr Zabecki.

Jakie dokumenty muszę zabrać ze sobą do Niemiec?

Wyjeżdżając do pracy w Niemczech należy pamiętać o zabraniu ze sobą kilku dokumentów. Najważniejsze z nich to: dowód osobisty, aktualne zaświadczenie o niekaralności czy dokładnie wypełniony drukowanymi literami, kwestionariusz osobowy, udostępniony przez hrXP w procesie rekrutacji. 

Osoby będące w związkach małżeńskich i posiadające dzieci powinny również zabrać ze sobą europejski akt małżeństwa oraz europejski akt urodzenia dzieci (dokumenty te są niezbędne podczas meldunku pracownika, a także do ustalenia klasy podatkowej oraz ubiegania się o zasiłek rodzinny).

Osoby pracujące już wcześniej w Niemczech powinny zabrać ze sobą wszystkie dokumenty z tym związane (numer Sozialversicherung, Steuer ID, Versichertennummer oraz potwierdzenie ostatniego zameldowania w Niemczech). Ewentualny brak tych dokumentów może zastąpić wspomniany kwestionariusz.

Ostatnia modyfikacja 05.03.2021 przez Piotr Zabecki.

Wyjedź do pracy w Niemczech!

zaufaj naszemu doświadczeniu

Aplikuj