Przykłady z niemieckiego magazynu z art. spożywczymi

Sformuowania używanie podczas pracy w niemieckim magazynie z art. spożywczymi

Ľ0165

Deutsch Aussprache
Phonetik
Polski Audio
Wie viele Transportmittel? Wie viele Transportmittel? Ile palet?
weiter machen wajta machen kontynuować
wiederholen widercholen powtórz
Ware abstellen ware absztelen odstawić towar
letzte Rückstellung lecte ruksztelung miejsce do tyłu
Menge menge ilość
Teilaufgang tajl aufgang powtarza numer zamówienia
Platz zurück stellen plac curyk sztelen miejsce dalej
Gang zurück stellen gang curyk sztelen rząd dalej
Wie viele noch? wi file noch? ile sztuk zostało jeszcze do końca zamówienia?
Lautstärke lautszterke głośność
lauter lauter głośniej
leiser lajzer ciszej
Bediener wechseln bediner wekseln zmiana pracownika
Geschwindigkeit ändern geszwyndyśkajt endern zmiana prędkości
schneller szneler szybciej
langsamer langzamer wolniej
Platz plac miejsce
Drucker druker drukarka