fbpx

Ubezpieczenie społeczne

blog ubezp spoleczne

Każda osoba legalnie zatrudniona w Niemczech jest zobowiązana do opłacenia obowiązkowych składek. Wszystko po to, aby zapewnić jej socjalne bezpieczeństwo w chwili niezapowiedzianych zdarzeń, przez które nie może ona utrzymać się z własnej pracy.
Mówiąc wprost: ubezpieczenie społeczne to nic innego niż ubezpieczenie emerytalne, rentowe, zdrowotne czy na wypadek bezrobocia. To ostatnie zapewnia osobie bezrobotnej, że po utracie pracy przez pewien czas nadal będzie otrzymywać wynagrodzenie, jeśli tylko w ostatnich dwóch latach była ubezpieczona co najmniej przez rok.
Jako pracownik płacisz różne składki na ubezpieczenie, czyli:

  • ubezpieczenie emerytalne Rentenversicherung (RV) – 18,70% całkowitego dochodu brutto,
  • ubezpieczenie zdrowotne Krankenversicherung (KV) – 14,60% całkowitego dochodu brutto,
  • ubezpieczenie pielęgnacyjne Pflegeversicherung (PV) – 2,55% całkowitego dochodu brutto,
  • ubezpieczenie na wypadek bezrobocia Arbeitslosenversicherung (AV) – 3,00% całkowitego dochodu brutto.

Składki na ubezpieczenie opłacane są częściowo przez pracownika, jak i pracodawcę. Jest to dokładnie wyliczone przez dział kadr. Udział pracodawcy w płaceniu składek to 19,4% (plus inne opłaty i podatki). Z kolei część składek potrącanych z wynagrodzenia pracownika (podawanego w kwotach brutto) to 20,0-21,4% w zależności od wybranej kasy chorych.
Nie musisz martwić się o dokonywanie tych płatności, ponieważ to Twój pracodawca ma obowiązek ich opłacenia. Po przepracowanym miesiącu każdy pracownik otrzymuje na konto przelew wynagrodzenia z potrąconymi już składkami.